Образец доверенности для оформления наследства.


ДОВІРЕНІСТЬ
Місто __________, __________________________________________________року.
  Я,  гр. _____________________________, ___________року народження, реєстраційний номер ОКПП ______________, паспорт ______________, виданий __________________________,    _____________ року, яка зареєстрована за адресою: місто ______, вулиця _______, будинок ___ квартира___, на підставі усної домовленості з представниками відповідно до вимог статей 244,1007 Цивільного кодексу України цією довіреністю уповноважую гр.______________________________, яка зареєстрована за адресою: ______________область, місто____________, вулиця__________________, будинок _ квартира ___ та (або) гр._________________, яка зареєстрована за адресою: ___________область, місто_______, вулиця_________, будинок ____ та (або) кожен з яких має право діяти окремо та незалежно один від одного, представляти мої інтереси в усіх органах, організаціях та установах незалежно від їх підпорядкування, в органах влади та управління, архівних установах, Державних адміністраціях, Виконавчих комітетах міських, селищних рад, органах Державної реєстраційної служби України та її структурних підрозділах, Центрах надання адміністративних послуг, органах БТІ, органах Держгеокадастру та його структурних підрозділах, органах нотаріату України (державних або приватних нотаріусів),  у суб’єктів оціночної діяльності, та перед іншими третіми особами з усіх без винятку питань пов’язаних з оформленням моїх спадкових прав після померлої ________року гр.________________, а також представляти мої інтереси: в усіх судах, передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів»з усіма процесуальними правами та обов’язками, які надано законом позивачу, відповідачу, третій особі, потерпілому, порушнику в провадженні про адміністративне правопорушення, в тому числі з правом подання позову, повної або часткової відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції, Вищих спеціалізованих судах України та у Верховному суді України), визнання позову повністю або частково, зміни предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, укладати мирову угоду, оскарження рішення суду, пред’явлення виконавчого листа до стягнення, а також в усіх правоохоронних органах та будь-яких інших органах, організаціях та установах незалежно від їх підпорядкування, в органах влади та управління, архівних установах, прокуратурі усіх рівнів, виконавчих службах, а також в Управлінні юстиції, органах реєстрації актів цивільного стану з усіх питань, пов’язаних з цією довіреністю, а також виконувати всі інші юридичні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.    
Для цього надаю представникам (кожному окремо) право подавати від мого імені заяви, в тому числі письмові, подавати від мого імені всі без винятку документи, необхідні для отримання облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичний осіб -платників податків України, одержувати оформлені  на моє імя документи, розписуватися за мене у здійсненні повноважень, отримати свідоцтво про право на спадщину, подавати та отримувати необхідні для оформлення спадщини довідки та інші документи, зареєструвати на моє ім’я речові права на належне мені нерухоме та рухоме майно у відповідних компетентних органах, сплачувати необхідні платежі, збори та податки, подавати від мого імені заяви та скарги, при необхідності розписуватися за мене, приймати участь у судових засіданнях, знайомитись з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії ухвал, постанов та інших документів, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення та заперечення, оскаржувати рішення суду, ухвали суду тощо, а також інші необхідні документи, дублікати документів, довідки, витяги тощо, та виконувати всі інші дії пов’язані з виконанням цієї довіреності.  
Зміст статей 203, 237-250, 1000-1010 Цивільного кодексу України та ст. 44 Цивільного процесуального кодексу України - мені нотаріусом  роз’яснено.
Довіреність видана строком на ТРИ РОКИ та дійсна до___________________________, з правом повної або часткової передачі повноважень третім особам.

Підпис__________________________________________________________      
При необходимости получения более детальной информации по оформлению наследства,  вам поможет  юрист по оформлению наследства в Украине.